מחיקת LOG מיומן הרישום של שעון הבריכה פולמייט

מחיקת נתונים מזיכרון שעון בריכה PoolMateמחיקת נתונים מזיכרון שעון שחייה פולמייט

לשעון השחייה PoolMate זיכרון רב לשמירת משחים, סטים ואימונים. ניתן לשמור בשעון פולמייט עד 400 משחים. כדי למחוק לוגים מיומן השחייה יש לפעול לפי ההוראות הבאות.


ממסך שעון ראשי:
  1. יש ללחוץ פעמיים על כפתור Mode כדי להגיע לתפריט היומן, LOG יוצג על המסך.
  2. לחיצה על Start כדי להכנס ליומן.
  3. כעת יופיעו המשחים/אימונים לפי מספר LOG ולפי תאריך. בלחיצה על כפתורי Up/Down ניתן לדפדף בין האימונים לבחירת האימון הנבחר למחיקה.
  4. בלחיצה עלכפתור Mode יופיע על המסך הכיתוב - ERSASE.
  5. לחיצה נוספת עלכפתור Mode תחליף את הכיתוב על המסך ל - SURE.
  6. ולחיצה נוספת על Mode תמחק את ה-LOG לצמיתות. לא ניתן לשחזר יומן שנמחק.

כאשר זיכרון שעון השחייה PoolMate יתמלא, לוגים חדשים ישמרו על גבי הלוגים הישנים ביותר.

 
 כל הזכויות שמורות © 2014 לקבוצת אקסיטו. אין להעתיק, לשכפל ולפרסם, בכל צורה שהיא, חומרים מהאתר ללא אישור מפורש מאקסיטו.
 
 
דף הבית טלפוןwazeפייסבוק