כיוון צלצול מעורר בשעון שחייה Poolmate

כיוון צלצול מעורר בשעון פולמייטהוראות לכיוון צלצול מעורר בשעון Poolmate

ממסך השעון הראשי:
  1. יש ללחוץ 3 פעמים על כפתור Mode עד שיופיע הכיתוב Setup במסך.
  2. בשלב הבא יש ללחוץ על כפתור Start כדי לאשר את הבחירה.
  3. שלוש לחיצות על כפתור Mode כדי להגיע לתפריט כיוון צלצול השעון. נראה בתצוגה בצד ימין את המילה "ALARM" ובצד התחתון את המילה "SET".
  4. כדי להיכנס למצב SET יש ללחוץ על כפתור Start של שעון ה-Poolmate. ספרת השעות תתחיל להבהב.
  5. יש לשנות לערך השעה המתאימה בה נרצה שהשעון יצלצל ע"י כפתורי Up/Down.
  6. ע"י לחיצה על כפתור Mode נעבור בין הערכים לפי הסדר הבא: שעות, דקות, צלצול ON/OFF. שינוי כל ערך באמצעות כפתורי Up/Down.
  7. לסיום יש ללחוץ על כפתור Start. שעון ה-Poolmate יחזור לתפריט כיוון הצלצול השעון - SET.
  8. לחיצה על Start למשך שתי שניות תחזיר את השעון למסך הראשי.
  9. כשמצב הצלצול בשעון פולמייט הוא על ON, יופיע פעמון קטן מעל ספרת השניות. השעון יצלצל כל יום בשעה היעודה למשך דקה או עד שנלחץ על כפתור Mode.
 
 


​כל הזכויות שמורות © 2014 לקבוצת אקסיטו. אין להעתיק, לשכפל ולפרסם, בכל צורה שהיא, חומרים מהאתר ללא אישור מפורש מאקסיטו.


 
דף הבית טלפוןwazeפייסבוק