Poolmate Instruction | פולמייט - הוראות הפעלה

הוראות הפעלה לשעוני פולמייט - Poolmate Isrtructions

הוראות הפעלה לשעוני פולמייט (Poolmate):

בחלק זה תמצאו את הוראות ההפעלה בעברית לכל שעוני פולמייט. יש ללחוץ על תמונת השעון בכדי להיכנס לדף ההוראות.


ההוראות מלוות בתמונות מסכי השעון על-מנת להמחיש את השימוש בצורה נכונה.
לצד מסכי שעון השחייה מופיעה תמונה קטנה המסמנת את כפתורי השעון עליהם מתבצעת הלחיצה בצבע אדום בכל שלב של ההוראות.


 
כפתור ימני עליון של שעון סופר בריכות פולמייט לחיצה על כפתור השמאלי העליון של שעון Poolmate.
כפתור ימני תחתון של שעון סופר בריכות פולמייט לחיצה על כפתור השמאלי תחתון של שעון Poolmate.
כפתורים שמאליים שעון סופר בריכות פולמייט לשינוי אפשרויות לחיצה על כפתורי Up/Down של שעון Poolmate למעבר בין ערכים.

 
Coi בניית אתרים
דף הבית טלפוןwaze פייסבוק